Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Aktuellt

Här publiceras nyheter och aktuell information i samband med de konferenser som riksdagen anordnar under EU-ordförandeskapet.

En bunt papper med EU-flaggan på - illustration

Talmannen invigde riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad 27 januari

När talman Andreas Norlén bjöd in till digitalt invigningsmöte diskuterades aktuella frågor på EU:s dagordning och riksdagens ambitioner med den parlamentariska dimensionen av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Deltog gjorde talmän eller vice talmän i parlamenten i EU:s medlemsländer, Europaparlamentet, kandidatländer, Island och Norge.

Talmannen invigde riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU

Hans Wallmark står i kammarfoajen.

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 26 januari

Den 29–30 januari anordnar riksdagen Cosac ordförandemöte. Under konferensen träffas ordförande för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor. Mötet leds av Hans Wallmark (M), EU-nämndens ordförande.

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Talman Andreas Norlén med Riksdagshuset i bakgrunden.

Riksdagens talman hälsar välkommen

Publicerad: 10 januari 2023

10 januari 2023 | Talman Andreas Norlén hälsar välkommen: Den 1 januari 2023 tar Sveriges riksdag över ordförandeskapet för den parlamentariska dimensionen av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Sedan det förra svenska EU-ordförandeskapet har de nationella parlamentens roll i EU:s beslutsprocess stärkts och det interparlamentariska samarbetet har fördjupats.

Riksdagens talman hälsar välkommen