Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Aktuellt

Här hittar du de artiklar som publicerats i samband med konferenserna som riksdagen anordnat under EU-ordförandeskapet.

En bunt papper med EU-flaggan på - illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen
En person står i talarstolen i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Riksdagen bjöd in till interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa

Publicerad: 27 juni

När riksdagen bjöd in till en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa diskuterades det hur parlamentariker kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer.

Ida Karkiainen och Erik Ottoson står i Riksdagshusets trapphall
Foto: Riksdagsförvaltningen

Demokrati och rättsstatens principer på dagordningen när riksdagen står värd för en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa

Publicerad 15 juni

Den 18–19 juni anordnar riksdagen en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa. Under konferensen träffas ledamöter från främst EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera demokrati och rättsstatens principer.

En kvinna och två män står upp i kammaren. De tittar in i kameran.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Situationen i Ukraina – en av flera frågor som diskuterades vid Cosacs plenarmöte

Den 14–16 maj anordnade riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffades ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

Hans Wallmark står i riksdagens kammarfoajé
Foto: Riksdagsförvaltningen

Inre marknaden och Ukraina på dagordningen när riksdagen står värd för Cosacs plenarmöte

Publicerad: 11 maj

Den 14–16 maj anordnar riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffas ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

En man och en kvinna står i Andrakammarsalen.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Aktuella energipolitiska frågor på dagordningen när riksdagen står värd för interparlamentarisk konferens om EU:s framtida energiförsörjning

Publicerad 20 april

Den 23–24 april 2023 anordnar riksdagen en interparlamentarisk konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Under konferensen träffas ledamöter från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera aktuella energipolitiska frågor. 

Juan Fernando López Aguilar och Adam Marttinen
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

Europols arbete och kampen mot organiserad brottslighet präglade diskussionerna vid JPSG-mötet

Publicerad 31 mars

När riksdagen bjöd in till JPSG-möte diskuterades Europols arbete, europeiskt polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet, bland annat människohandel. Deltog gjorde ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet, liksom inbjudna talare från bland annat Europol.

Adam Marttinen i trapphallen i Östra riksdagshuset
Foto: Riksdagsförvaltningen

Europeiskt polissamarbete och människohandel på dagordningen när riksdagen står värd för ett möte i den parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Publicerad 23 mars

Den 26–27 mars anordnar riksdagen det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen (JPSG) för Europol. Under mötet träffas ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera Europols arbete, polissamarbete i EU och kampen mot organiserad brottslighet.

Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Publicerad 2 mars

Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Vid tre parallella sessioner diskuterades aktuella ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. Under konferensens andra dag diskuterades förslaget till nytt ekonomisk-politiskt ramverk liksom skattemässiga utmaningar av ökat distansarbete. 

Översiktsbild över en fullsatt kammare.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, genomförandet av den strategiska kompassen samt Arktis på dagordningen när riksdagen står värd för konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik

Publicerad 1 mars

Den 2 och 3 mars anordnar riksdagen den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP). Under konferensen träffas 250 deltagare för att diskutera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohren (MP) syns på storskärm. Vid podiet i Andrakammarsalen sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen stod värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Publicerad 24 februari

Den 20 februari anordnade riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen möttes parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.

Edward Riedl och Niklas Karlsson i ett rum med träinredning och stora bokhyllor.
Foto: Riksdagsförvaltningen

EU:s ramverk för ekonomisk styrning på dagordningen när riksdagen står värd för SESS-konferensen

Publicerad 23 februari

Den 27–28 februari anordnar riksdagen tillsammans med Europaparlamentet konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament, Europaparlamentet och kandidatländernas parlament för att diskutera ekonomiska frågor och skattefrågor. Konferensen hålls i Bryssel.

 

Emma Nohrén står i Riksdagens kammarfoajé och tittar in i kameran.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen står värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Publicerad 16 februari

Den 20 februari anordnar riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.

Talmannen talar i Andrakammarsalen. Han syns på storskärm.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges Riksdag

Riksdagen stod värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 8 februari

När riksdagen bjöd in till Cosac ordförandemöte diskuterades frågor som bekämpandet av den gränsöverskridande brottsligheten och de svenska ordförandeskapsprioriteringarna. Deltog gjorde ungefär 60 ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet.

Talmannen invigde riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad 27 januari

När talman Andreas Norlén bjöd in till digitalt invigningsmöte diskuterades aktuella frågor på EU:s dagordning och riksdagens ambitioner med den parlamentariska dimensionen av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Deltog gjorde talmän eller vice talmän i parlamenten i EU:s medlemsländer, Europaparlamentet, kandidatländer, Island och Norge.

Hans Wallmark står i kammarfoajen.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 26 januari

Den 29–30 januari anordnar riksdagen Cosac ordförandemöte. Under konferensen träffas ordförande för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor. Mötet leds av Hans Wallmark (M), EU-nämndens ordförande.

 

Talman Andreas Norlén med Riksdagshuset i bakgrunden.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens talman hälsar välkommen

Publicerad 10 januari

10 januari 2023 | Talman Andreas Norlén hälsar välkommen: Den 1 januari 2023 tar Sveriges riksdag över ordförandeskapet för den parlamentariska dimensionen av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Sedan det förra svenska EU-ordförandeskapet har de nationella parlamentens roll i EU:s beslutsprocess stärkts och det interparlamentariska samarbetet har fördjupats.