Till innehåll på sidan

Aktuella energipolitiska frågor på dagordningen när riksdagen står värd för interparlamentarisk konferens om EU:s framtida energiförsörjning

Den 23–24 april 2023 anordnar riksdagen en interparlamentarisk konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Under konferensen träffas ledamöter från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera aktuella energipolitiska frågor.

En man och en kvinna står i Andrakammarsalen.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Tobias Andersson (SD) och Elisabeth Thand Ringqvist (C), ordförande och vice ordförande i näringsutskottet.

Den 23–24 april anordnar riksdagen en interparlamentarisk konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Under konferensen träffas ledamöter från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera aktuella energipolitiska frågor.

Konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Utmaningar och möjligheter lyfts på konferensen

Konferensen kommer att ledas av Tobias Andersson (SD) som är ordförande i näringsutskottet och Elisabeth Thand Ringqvist (C) som är vice ordförande i näringsutskottet.

– Konferensen handlar om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. På programmet står bland annat försörjningstrygghet och utmaningar för energimarknaderna i skuggan av en orolig omvärld. Även omställningen till en mer hållbar energiförsörjning, forskning, utveckling och innovation är ämnen som kommer att tas upp, säger Tobias Andersson.

– Omställningen behöver ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, med energi som är säker och ekonomiskt överkomlig för hushåll och företag. I dag görs stora tekniska framsteg, det utvecklas hela tiden nya sätt för att både producera och använda energi. Utmaningen ligger inte minst i att få fram tillräckligt mycket ren energi och att det går tillräckligt snabbt, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 24 april 2023. Sändningen startar klockan 9.00.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media

  • Roger Berggren, utskottsråd, tel: 072-214 59 15, e-post: roger.berggren@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00