Till innehåll på sidan

Demokrati och rättsstatens principer på dagordningen när riksdagen står värd för en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa

Den 18–19 juni anordnar riksdagen en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa. Under konferensen träffas ledamöter från främst EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera demokrati och rättsstatens principer.

Ida Karkiainen och Erik Ottoson står i Riksdagshusets trapphall
Foto: Riksdagsförvaltningen

Ida Karkiainen och Erik Ottoson.

Den interparlamentariska konferensen om demokratin i Europa hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen. Konferensen är den åttonde och sista konferensen som riksdagen står värd för inom ramen för den parlamentariska dimensionen av det svenska EU-ordförandeskapet.

Demokrati och rättsstatens principer lyfts på konferensen

Konferensen kommer att ledas av Ida Karkiainen (S) som är ordförande i konstitutionsutskottet och Erik Ottoson (M) som är vice ordförande i konstitutionsutskottet.

– Det övergripande temat för konferensen är hur vi som politiker och parlamentariker kan bidra till att värna och stärka demokratin, säger Ida Karkiainen.

– En del av konferensen kommer att fokusera på det demokratiska samtalet. En annan del kommer att handla om vikten av att skydda domstolars oberoende och tilliten till samhällets institutioner, säger Erik Ottoson.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU. Samtliga konferenser som anordnas i riksdagen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Sändningar från konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 19 juni. Sändningen startar klockan 9:00.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media