Till innehåll på sidan

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen står värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Publicerad 16 februari 2023 | Den 20 februari anordnar riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.

Emma Nohrén står i Riksdagens kammarfoajé och tittar in i kameran.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Konferensen om cirkulär bioekonomi leds av Emma Nohrén (MP), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Konferensen om cirkulär bioekonomi hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Utmaningar och lösningar på vägen mot cirkulär bioekonomi

På dagordningen finns bland annat frågan om vilken roll cirkulär bioekonomi spelar för förverkligandet av den europeiska gröna given och vad som behövs för att cirkulära affärsmodeller lättare ska utvecklas. På mötet diskuteras även nästa steg för att förverkliga EU:s bioekonomistrategi från 2018.

Konferensen kommer att ledas av Emma Nohrén (MP) som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

– I cirkulär bioekonomi använder vi förnybara råvaror från skog, jord och hav, istället för fossila bränslen och material. Det är viktigt att vi får till de här lösningarna eftersom våra ekosystem blir allt mer pressade. I vår konferens kommer vi ta upp utmaningarna, men framförallt visa på goda exempel och lösningar, säger Emma Nohrén.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 20 februari. Sändningen startar klockan 09.30.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media

  • Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, e-post: nina.liljeqvist@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00