Till innehåll på sidan

Europeiskt polissamarbete och människohandel på dagordningen när riksdagen står värd för ett möte i den parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Den 26–27 mars anordnar riksdagen det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen (JPSG) för Europol. Under mötet träffas ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera Europols arbete, polissamarbete i EU och kampen mot organiserad brottslighet.

Adam Marttinen i trapphallen i Östra riksdagshuset
Foto: Riksdagsförvaltningen

Adam Marttinen (SD), medordförande för JPSG och ordförande i riksdagens JPSG-delegation

JPSG-mötet hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen. Mötet är en av de återkommande konferenser som anordnas varje halvår av ordförandelandets parlament och/eller Europaparlamentet. 

Europeiskt polissamarbete och kampen mot människohandel

På dagordningen står bland annat rapportering från Europols ledning om Europols verksamhet, anföranden av EU-kommissionären för inrikes frågor Ylva Johansson och justitieminister Gunnar Strömmer samt en debatt om kampen mot människohandel.

Mötet kommer att ledas av Adam Marttinen (SD) som är ordförande för riksdagens JPSG-delegation och Juan Fernando López Aguilar som är ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 27 mars 2023. Sändningen startar klockan 08.15.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media

  • Livia Spada, delegationssekreterare riksdagens JPSG-delegation, tel: 08-786 54 58, e-post: livia.spada@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00