Till innehåll på sidan

Europols arbete och kampen mot organiserad brottslighet präglade diskussionerna vid JPSG-mötet

Publicerad 31 mars | När riksdagen bjöd in till JPSG-möte diskuterades Europols arbete, europeiskt polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet, bland annat människohandel. Deltog gjorde ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet, liksom inbjudna talare från bland annat Europol.

Gruppbild i Trapphallen. Cirka 80 personer är med på bilden.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Den 26–27 mars anordnade riksdagen det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen (JPSG) för Europol. Det var en av de konferenser som hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen. JPSG-mötet leddes gemensamt av ordföranden för riksdagens JPSG-delegation, Adam Marttinen (SD), och ordföranden för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Juan Fernando López Aguilar.

Ledamöterna diskuterade kampen mot organiserad brottslighet och Europols arbete

Mötet på måndagen inleddes med en diskussion med EU-kommissionären för inrikes frågor, Ylva Johansson, om kampen mot organiserad brottslighet och särskilt sexuella övergrepp mot barn. Vid mötet höll också justitieminister Gunnar Strömmer ett anförande om det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar på området inre säkerhet. På mötesdagordningen stod även två tematiska debatter, om Europols operativa stöd till EU-länderna och om kampen mot människohandel. De debatterna inleddes med presentationer från Europol, svenska polismyndigheten, EU:s antitraffickingsamordnare och Nederländernas polismyndighet.  

Kontrollen av Europol ett av mötets huvudsyften

JPSG:s uppgift är att kontrollera hur Europol – EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning – sköter sitt uppdrag och en stående punkt vid JPSG-mötena är en diskussion om Europols verksamhet. Vid mötet i riksdagen ägnades därför en av sessionerna till det, där Europols verkställande direktör och styrelseordförande redogjorde för verksamheten och därefter besvarade ledamöternas frågor. I JPSG:s kontroll ingår också hur byråns verksamhet påverkar skyddet av personuppgifter och därför rapporterade även Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) om sin tillsyn av Europols behandling av personuppgifter och svarade på frågor från ledamöterna.

– JPSG:s grunduppgift är att utöva politisk övervakning av hur Europol sköter sitt uppdrag och jag tycker att vi vid mötet lyckades få till en givande och dynamisk diskussion mellan ledamöterna och Europols ledning säger Adam Marttinen (SD), ordförande för riksdagens JPSG-delegation.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där främst ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

JPSG-mötet sändes via riksdagens webb-tv och går även att se i efterhand.

Mer information

Kontaktperson för media

  • Livia Spada, delegationssekreterare riksdagens JPSG-delegation, tel: 08-786 54 58, e-post: livia.spada@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00