Till innehåll på sidan

EU:s ramverk för ekonomisk styrning på dagordningen när riksdagen står värd för SESS-konferensen

Den 27–28 februari anordnar riksdagen tillsammans med Europaparlamentet konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament, Europaparlamentet och kandidatländernas parlament för att diskutera ekonomiska frågor och skattefrågor. Konferensen hålls i Bryssel.

Edward Riedl och Niklas Karlsson i ett rum med träinredning och stora bokhyllor.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Från riksdagen medverkar bland andra Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet.

SESS-konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen. Den är en av de återkommande konferenser som anordnas varje halvår av ordförandelandets parlament. Den konferens som hålls under vårterminen anordnas tillsammans med Europaparlamentet.

Ekonomisk styrning och aktuella utmaningar för EU i fokus

På dagordningen finns bland annat en diskussion om översyn av EU:s ramverk för ekonomisk styrning och om skattemässiga utmaningar av ökat distansarbete inom EU. Under måndagen kommer även flera parallella interparlamentariska utskottsmöten att hållas som bland annat kommer att behandla policyåtgärder vid hög inflation, effekter av minskad kontantanvändning samt finansiellt stöd till Ukraina och de nationala parlamentens roll. Bland föredragshållarna finns Stefan Ingves, tidigare chef för Sveriges riksbank, och Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet.


Från riksdagen deltar talman Andreas Norlén som tillsammans med Europaparlamentets talman Roberta Metsola öppnar konferensen. Bland övriga medverkande från riksdagen finns bland andra Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet, Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet och Björn Wiechel (S), ledamot i finansutskottet.

– Det är viktigt att vi samlas för att hitta gemensamma lösningar på de ekonomiska problem som Europa nu står inför, säger Edward Riedl (M), ordförande för finansutskottet.

– I dag arbetar också allt fler människor i ett annat land än där arbetsplatsen finns Det väcker frågor som exempelvis i vilket land skatten ska betalas säger Niklas Karlsson (S), ordförande för skatteutskottet.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd under perioden januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från delar av konferensen går att följa direkt och kan även ses i efterhand på Europaparlamentets webbplats.

SESS-konferensen på Europaparlamentets webbplats

Mer information

Kontaktperson för media

  • Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, tel: 070-381 00 80, e-post: ann-charlott.tunved@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00