Till innehåll på sidan

Inre marknaden och Ukraina på dagordningen när riksdagen står värd för Cosacs plenarmöte

Den 14–16 maj anordnar riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffas ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

Hans Wallmark står i riksdagens kammarfoajé
Foto: Riksdagsförvaltningen

Cosacs plenarmöte leds av Hans Wallmark (M), EU-nämndens ordförande.

Cosacs plenarmöte hålls inom ramen för den så kallade parlamentariska dimensionen, riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Den är en av de återkommande konferenser som anordnas varje halvår av ordförandelandets parlament. 

Grön omställning, inre marknaden 30 år och Ukraina på agendan 
Mötet kommer att ledas av Hans Wallmark (M) som är ordförande i EU-nämnden. 

– Cosacs plenar är det största mötet för parlamentariker under Sveriges EU-ordförandeskap. Där träffas Europaparlamentet och EU-utskotten i medlemsländernas parlament. Från Sverige är det ledamöter från riksdagens EU-nämnd som deltar. På programmet står bland annat den inre marknaden, en grön omställning och situationen i Ukraina, säger Hans Wallmark.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet
Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 15 och 16 maj. Sändningen startar klockan 9 båda dagarna.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media