Till innehåll på sidan

Situationen i Ukraina – en av flera frågor som diskuterades vid Cosacs plenarmöte

Den 14–16 maj anordnade riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffades ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

Cosacs plenarmöte är den största konferensen som hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Inre marknaden 30 år

Riksdagens EU-nämnd stod värd för konferensen. Konferensen leddes av Hans Wallmark (M) som är ordförande i EU-nämnden och Matilda Ernkrans (S), vice ordförande i EU-nämnden. På dagordningen för konferensen stod det svenska ordförandeskapets prioriteringar i EU:s ministerråd vilka presenterades av EU-minister Jessika Roswall.

En annan fråga på agendan var inre marknaden 30 år. Vid debatten talade bland annat Othmar Karas, förste vice talman i Europaparlamentet och Kerstin Jorna, generaldirektör för generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag.

Andra talare var Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv och Therese Svanström, ordförande för TCO.

Grön omställning och Ukraina diskuterades

Vid konferensen diskuterades även grön omställning. Bland de inbjudna talarna fanns Heléne Fritzon, ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Europaparlamentet, Daniel Mes, tjänsteman vid kommissionär Frans Timmermans kabinett och Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas.

Dessutom diskuterades situationen i Ukraina. Vid denna delsession talade Ivanna Klympush-Tsintsadze, ordförande i utskottet för Ukrainas integration i EU, Anders Ahnlid, ordförande för arbetsgruppen för användning av frysta och immobiliserade tillgångar för att stödja Ukrainas återuppbyggnad och Jean-Erik de Zagon, chef för Europeiska investeringsbankens representation i Ukraina.

Konferensen antog även bidrag och slutsatser som skickas till Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens respektive ordföranden.

Riksdagen anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Delar av konferensen sändes via riksdagens webb-tv den och går även att se i efterhand.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media