Till innehåll på sidan

Riksdagen bjöd in till interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa

När riksdagen bjöd in till en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa diskuterades det hur parlamentariker kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer.

En person står i talarstolen i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Michal Šimečka, Europaparlamentets vice talman, höll ett öppningsanförande vid konferensens inledning.

Den 18–19 juni anordnade riksdagen en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa. Konferensen var den sista av de åtta konferenser som riksdagen har stått värd för under våren inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Parlamentarikers roll i att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer

Den övergripande tanken med konferensen om demokratin i Europa var att ge parlamentariker från EU-ländernas nationella parlament en möjlighet att diskutera hur de kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer. Konferensens första session fokuserade därför på det demokratiska samtalet och parlamentens betydelse, och den andra sessionen handlade om vikten av att värna domstolars oberoende och tilliten till samhällets institutioner.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Delar av konferensen sändes via riksdagens webb-tv och går även att se i efterhand.

Webb-tv: Konferensen om demokratin i Europa

Mer information

Kontaktperson för media

  • Annika Waller, biträdande kanslichef, tel: 08-786 42 55, e-post: annika.waller@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00