Talmannen invigde riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad 27 januari 2023 | När talman Andreas Norlén bjöd in till digitalt invigningsmöte diskuterades aktuella frågor på EU:s dagordning och riksdagens ambitioner med den parlamentariska dimensionen av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Deltog gjorde talmän eller vice talmän i parlamenten i EU:s medlemsländer, Europaparlamentet, kandidatländer, Island och Norge.

Den 26 januari stod talman Andreas Norlén värd för ett digitalt invigningsmöte. Det var starten för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen av det svenska EU-ordförandeskapet. Det var första gången som talmän deltog i ett digitalt invigningsmöte av den parlamentariska dimensionen av ett EU-ordförandeskap.

Under invigningsmötet berättade talman Andreas Norlén bland annat om prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet: säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Ämnen för kommande diskussioner lyftes

Talmannen redogjorde också för riksdagens ambitioner med de konferenser som äger rum i riksdagen under våren. Vid konferenserna väntar diskussioner om bland annat vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa, EU:s framtida energisystem samt en stärkt rättsstatsprincip i EU.

– Detta var första gången ett parlament inviger den parlamentariska dimensionen genom ett digitalt möte för talmän. Jag uppskattar den positiva respons Sveriges prioriteringar och riksdagens konferenser rönt, säger Andreas Norlén.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Mer information

Kontaktperson för media

Tuula Zetterman, sekretariatschef, tel: 08-786 40 64 e-post: parleu2023se@riksdagen.se  
Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00