Till innehåll på sidan

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP 2–3 mars

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP - 2–3 mars

Aron Emilsson (SD) och Kenneth G. Forslund (S)
Foto: Riksdagsförvaltningen

Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet och Kenneth G. Forslund (S), förste vice talman.

Ladda ner bild (jpeg, 619 KB)
Delegater på guidad tur i svenska riksdagens lokaler.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Delegater på guidad visning i Sveriges riksdag.

Ladda ner bild (jpeg, 425 KB)
En man står bakom ett podium och pratar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Andreas Norlén, talman i Sveriges riksdag.

Ladda ner bild (jpeg, 345 KB)
Två kvinnor sitter i tolkkabin.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Under varje konferens sitter tolkar i tolkkabiner och översätter till olika språk.

Ladda ner bild (jpeg, 800 KB)
Delegater i svenska riksdagens plenisal.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegater i svenska riksdagens plenisal.

Ladda ner bild (jpeg, 682 KB)
Två personer sitter i bänkar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Arnaud Danjean, Frankrike.

Ladda ner bild (jpeg, 649 KB)
En man talar bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

David McAllister, ordförande för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor.

Ladda ner bild (jpeg, 387 KB)
Delegater i plenisalen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegater i svenska riksdagens plenisal.

Ladda ner bild (jpeg, 661 KB)
En man sitter i sin bänk och lyssnar. Vid sidan om honom sitter flera andra delegater.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Oleksandr Merezhko, ordförande för utskottet för utrikesfrågor och interparlamentariska relationer i Ukraina.

Ladda ner bild (jpeg, 536 KB)
En man talar bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister.

Ladda ner bild (jpeg, 554 KB)
En man talar pakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Andrij Plachotnjuk, Ukrainas ambassadör i Sverige.

Ladda ner bild (jpeg, 510 KB)
En kvinna talar bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Carolina Vendil Pallin, biträdande forskningschef Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Ladda ner bild (jpeg, 572 KB)
Översiktsbild över en fullsatt kammare.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Plenisalen i Sveriges riksdag.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
En person sitter i en bänk och pratar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Marcus Faber, Tyskland.

Ladda ner bild (jpeg, 612 KB)
Gruppbild i Trapphallen. Cirka 80 personer är med på bilden.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Gruppbild JPSG-mötet den 27 mars 2023.

Ladda ner bild (jpeg, 882 KB)
Tre personer sitter i bänkar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

I mitten, Christian Tybring-Gjedde, Norge.

Ladda ner bild (jpeg, 662 KB)
Två personer sitter bakom podiet och pratar med varandra.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Andrij Plachotnjuk, Ukrainas ambassadör i Sverige och Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister.

Ladda ner bild (jpeg, 479 KB)
Fyra personer pratar med varandra.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegater under konferensen.

Ladda ner bild (jpeg, 642 KB)
Flera personer sitter runt ett avlångt bord. Det är dukat för kaffe.
Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Möte mellan ordförandeskapstrojkan och Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 721 KB)
Gruppbild på sju personer framför flaggor.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegation från Lettland.

Ladda ner bild (jpeg, 520 KB)
Två män pratar med varandra.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Erkki Toumioja, Finland och Aron Emilsson (SD), ordförande i Sveriges riksdags utrikesutskott.

Ladda ner bild (jpeg, 557 KB)
En man pratar bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Pål Jonsson (M), Sveriges försvarsminister.

Ladda ner bild (jpeg, 472 KB)
Två kvinnor sitter i sina bänkar. En av kvinnorna pratar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Stefania Pucciarella och Monica Ciaburro, Italien.

Ladda ner bild (jpeg, 771 KB)
En kvinna står bakom ett podium och pratar framför åhörare.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Ewa Skoog Haslum, konteramiral och marinchef svenska försvarsmakten.

Ladda ner bild (jpeg, 604 KB)
Gruppbild på cirka 100 delegater som deltog under konferensen. De står framför podiet i Sveriges riksdags plenisal.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Gruppbild GUSP/GSFP-konferensen den 3 mars 2023.

Ladda ner bild (jpeg, 666 KB)
Delegater pratar med varandra.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegater i svenska riksdagens plenisal.

Ladda ner bild (jpeg, 444 KB)
En kvinna talar i mikrofon bakom ett podium.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Ann Linde, före detta svensk utrikesminister.

Ladda ner bild (jpeg, 619 KB)
En kvinna talar i mikrofon bakom ett podium.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Clara Ganslandt, europeiska utrikestjänstens särskilda sändebud för Arktis.

Ladda ner bild (jpeg, 664 KB)
En man talar i mikrofon bakom ett podium.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Tormod Heier, norska försvarshögskolan.

Ladda ner bild (jpeg, 648 KB)
Tre personer sitter vid talmanspodiet i plenisalen.
Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Moderator Kenneth G. Forslund, svenska riksdagens försvarsutskott och förste vice talman, i mitten.

Ladda ner bild (jpeg, 639 KB)
Två män och en kvinna står och pratar i plenisalen. Männen har ryggen mot kameran.
Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Ana Mariá Botella, Spanien.

Ladda ner bild (jpeg, 597 KB)
En man pratar via länk och syns på storskärm i plenisalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Stefano Sannino, generalsekreterare Europeiska utrikestjänsten, deltog digitalt.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
En delegat pratar från sin bänk i plenisalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

George Karoullas, Cypern.

Ladda ner bild (jpeg, 723 KB)
En kvinna tittar ner i sina papper i plenisalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Naike Gruppioni, Italien.

Ladda ner bild (jpeg, 708 KB)

Webb-tv 2 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

  • Välkomnande och inledningstal
  • Session I – Rysslands aggression mot Ukraina

(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Minnesanteckningar från GUSP/GSFP-konferensen 2–3 mars 2023 (pdf, 91 kB)

Webb-tv 3 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • 9–10.30 Session II – EU:s strategiska kompass för säkerhet och försvar – möjligheter och utmaningar
  • 11–12.30 Session III – Arktis
  • 14–15.30 Session IV – Aktuella prioriteringar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
  • 15.30–15.45 Avslutningstal

Webb-tv 3 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP 

Session II – EU:s strategiska kompass för säkerhet och försvar – möjligheter och utmaningar
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Webb-tv 3 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Session III – Arktis
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Webb-tv 3 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Session IV – Aktuella prioriteringar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Webb-tv 3 mars: Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Avslutningstal
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Vid GUSP/GSFP-konferensen 2–3 mars diskuteras aktuella utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska frågor.