Till innehåll på sidan

Regler och rättigheter för foto och film

Här finns information om vad man bör tänka på om man till exempel är fotograf och vill ta foton från konferenserna, eller om man vill använda foto och film från webbplatsen.

Regler för fotografer och journalister

Fotografering för nyhetsproduktion är tillåten vid konferenser som är öppna för media.

Utanför sammanträdeslokalerna får fotografering ske om det inte hindrar in- och utpasseringen eller blockerar utrymningsvägar. Fotografering är även tillåten i lokaler där pressackrediterade har självständig rätt till tillträde.

Fotografering är inte tillåten i till exempel kaféet eller restaurangerna, och inte heller i arbetsrum utan tillåtelse av rumsinnehavaren. Det är inte tillåtet att fotografera för spelfilm, reklamfilm eller annat.

Regler för användning av foto och film

Bilder

Bilder och fotografier får bara användas i sammanhang där EU-ordförandeskapet, riksdagen eller riksdagens arbete beskrivs. De får inte ändras eller göras tillgängliga på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen, det vill säga fotografen. 

Ange fotograf och källa enligt modellen: Foto: Fotografens namn/Sveriges riksdag eller Foto: Sveriges riksdag (i de fall fotografens namn inte finns angivet vid bilden).

Webb-tv

De konferenser som hålls i riksdagens lokaler under EU-ordförandeskapet direktsänds på denna webbplats och finns tillgängliga i efterhand. Om du använder webb-tv-sändningar ska källa anges enligt modellen: Källa: Sveriges riksdag.

Redaktionell film

Om du i något sammanhang vill använda en redaktionell film som finns på webbplatsen, till exempel om EU-ordförandeskapet, kontakta riksdagsinformation.

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se
Telefon: 020-349 000.

Om upphovsrätt

Bilder, film och webb-tv på riksdagens webbplats skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär bland annat att den som äger rättigheterna till ett verk ofta måste ge tillstånd för att någon annan ska få använda verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten.

Trots upphovsrätten finns det alltså möjlighet att använda bilder, film och webb-tv-sändningar på riksdagens webbplatser. Men om ett verk återges offentligt ska dock källan alltid anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Det finns också gränser för hur mycket ett verk får ändras.

Bilder och filmer på personer är personuppgifter och måste därför även hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.