Till innehåll på sidan

Cosacs plenarmöte

Cosac är namnet på konferensen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens EU-utskott, som i Sverige är EU-nämnden. Cosacs plenarmöte (LXIX Cosac) hålls i riksdagens plenisal den 14–16 maj.

Datum: 14–16 maj
Plats: Riksdagens plenisal, Stockholm

En konferens för parlamentens EU-organ

Syftet med Cosac är att sammanföra ledamöter från de nationella parlamentens EU-organ och Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet. Cosac kan lämna synpunkter och uppmaningar, så kallade bidrag, som gäller EU:s verksamhet till EU:s institutioner och de nationella parlamenten. Cosacs bidrag är inte bindande för de nationella parlamenten. Cosac kan också anta slutsatser om sin verksamhet.

Varje halvår håller Cosac ett plenarmöte. Varje nationellt parlament och Europaparlamentet deltar med upp till sex ledamöter vid plenarmötet. EU-nämndens ordförande är värd för plenarmötet i riksdagens lokaler.

Cosac är en förkortning för franska Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, som betyder konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament.

Om Cosac på webbplatsen Ipex

Kontakt om konferensen