Till innehåll på sidan

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning, kallas JPSG-Europol. Kontrollgruppen ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol hölls den 26–27 mars i riksdagens andrakammarsal. Här hittar du mer information samt bilder och webb-tv från konferensen.

Datum: 26–27 mars
Plats: Riksdagens andrakammarsal, Stockholm

Europols verksamhet och gränsöverskridande organiserad brottslighet på dagordningen

Kontrollgruppen består av ledamöter från berörda utskott i EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet. Vid gruppens möten diskuteras Europols arbete och europeiskt polissamarbete för att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet. Inbjudna talare brukar bland annat vara Europols verkställande direktör, Europeiska datatillsynsmannen och EU-kommissionären för inrikes frågor.

JPSG-Europol kan för sin övervakning av Europol ta del av olika dokument och höra ledande befattningshavare. Kontrollgruppen ska också rådfrågas när Europols fleråriga programplanering tas fram. JPSG kan också sammanställa sammanfattande slutsatser om den politiska övervakningen av Europols verksamhet, inklusive rekommendationer till Europol som inte är bindande. Dessa skickas till Europaparlamentet, de nationella parlamenten och till EU:s institutioner för kännedom.

Kontrollgruppen träffas två gånger per år och mötena leds gemensamt av ordförandeparlamentet och Europaparlamentet. Varje nationellt parlament deltar med upp till fyra ledamöter vid mötet medan Europaparlamentet kan delta med upp till 16 ledamöter. Ordföranden för riksdagens JPSG-delegation leder mötet i Stockholm tillsammans med medordföranden från Europaparlamentet. Riksdagen väljer en delegation till JPSG-Europol för en valperiod, det vill säga fyra år.

Webb-tv 27 mars 8.30–12.15 Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol - Del 1
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

 

Webb-tv 27 mars 13.45–17 Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol - Del 2
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol – 26– 27 mars

Adam Marttinen i trapphallen i Östra riksdagshuset
Foto: Riksdagsförvaltningen

Adam Marttinen (SD), medordförande för JPSG och ordförande i riksdagens JPSG-delegation

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
Juan Fernando López Aguilar och Adam Marttinen
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

Juan Fernando López Aguilar, ordförande i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, samt medordförande för JPSG och Adam Marttinen (SD) ordförande i Sveriges riksdags JPSG-delegation samt medordförande för JPSG.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
Fyra personer sitter bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, vice ordförande i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och Adam Marttinen (SD), medordförande för JPSG och ordförande i Sveriges riksdags JPSG-delegation.

Ladda ner bild (jpeg, 723 KB)
En man och en kvinna sitter i sina bänkar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Koen Metsu och Celia Groothedde, Belgien.

Ladda ner bild (jpeg, 504 KB)
Två män sitter i bänkar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Till höger, Alfonso Gil Invernón, Spanien.

Ladda ner bild (jpeg, 482 KB)
En kvinna sitter i sin bänk och talar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Caterina Chinnici, Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 625 KB)
En man sitter i sin bänk och talar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Konstantinos Karagkounis, Grekland.

Ladda ner bild (jpeg, 589 KB)
En man sitter i sin bänk.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Demetris Demetriou, Cypern.

Ladda ner bild (jpeg, 409 KB)
En man med hörlurar sitter i sin bänk och talar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Alexander Van Hattem, Nederländerna.

Ladda ner bild (jpeg, 697 KB)
En man talar i Andrakammarsalen. Till höger om honom sitter en kvinna.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Nazario Pagano, Italien.

Ladda ner bild (jpeg, 495 KB)
En kvinna står i talarstolen och pratar. Till höger om henne sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Ylva Johansson, EU-kommissionär.

Ladda ner bild (jpeg, 495 KB)
Flera personer sitter i Andrakammarsalen och lyssnar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Siniša Hajdaš Dončić, Kroatien.

Ladda ner bild (jpeg, 619 KB)
Fyra män sitter vid ett podium
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Till höger, Juan Fernando López Aguilar, ordförande i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och Adam Marttinen (SD), medordförande för JPSG och ordförande i Sveriges riksdags JPSG-delegation.

Ladda ner bild (jpeg, 617 KB)
Tre kvinnor pratar med varandra
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Evin Incir, Europaparlamentet, Celia Groothedde, Belgien och Stéphanie Empain, Luxemburg.

Ladda ner bild (jpeg, 411 KB)
Delegaterna applåderar i Andrakammarsalen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Delegater i Andrakammarsalen.

Ladda ner bild (jpeg, 807 KB)
Gruppbild i Trapphallen. Cirka 80 personer är med på bilden.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Gruppbild JPSG-mötet den 27 mars 2023.

Ladda ner bild (jpeg, 882 KB)
En man står i talarstolen och talar.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Jérôme Bonet, ordförande för Europols styrelse.

Ladda ner bild (jpeg, 665 KB)
Tre kvinnor skrattar och småpratar med varandra.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Evin Incir, Europaparlamentet, till höger.

Ladda ner bild (jpeg, 708 KB)
Tre personer sitter vid podiet. Kvinnan i mitten talar.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Catherine De Bolle, Europols verkställande direktör, i mitten.

Ladda ner bild (jpeg, 716 KB)
En kvinna böjer sig fram över mikrofonen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Maite Pagazaurtundúa, Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 711 KB)
En man talar och gör en gest samtidigt.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

James Lawless, Irland.

Ladda ner bild (jpeg, 718 KB)
En man sitter i sin bänk och talar.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Cyrus Engerer, Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 694 KB)
Flera delegater sitter och lyssnar i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Delegater i Andrakammarsalen.

Ladda ner bild (jpeg, 907 KB)
En man sitter och lyssnar i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Miroslav Gregorič, Slovenien.

Ladda ner bild (jpeg, 745 KB)
En man sitter i sin bänk och pratar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Jürgen Ebner, Europols biträdande direktör.

Ladda ner bild (jpeg, 643 KB)
Två kvinnor i trapphallen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Nicoletta Spelgatti och Domenica Spinelli, Italien.

Ladda ner bild (jpeg, 681 KB)
En kvinna sitter i sin bänk och pratar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Louise Morel, Frankrike.

Ladda ner bild (jpeg, 723 KB)
En man pratar bakom ett podium.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Wojciech Wiewiórowski, Europeiska datatillsynsmannen.

Ladda ner bild (jpeg, 567 KB)
En man står i talarstolen och talar. I förgrunden syns andra personer som sitter vid podiet.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Gunnar Strömmer (M), Sveriges justitieminister.

Ladda ner bild (jpeg, 467 KB)
Kvinna i polisuniform står i talarstolen. En man i polisuniform står i förgrunden.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Linda Staaf, polismästare, Polismyndigheten Sverige.

Ladda ner bild (jpeg, 758 KB)
En man sitter i sin bänk och talar under en debatt.
Foto: Anders Löwdin

Giedrius Surplys, Litauen.

Ladda ner bild (jpeg, 658 KB)
Tre personer lyssnar på debatten i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Mikael Damsgaard (M), Sverige.

Ladda ner bild (jpeg, 726 KB)
En kvinna följer debatten i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Mechthilde Wittmann, Tyskland.

Ladda ner bild (jpeg, 681 KB)
En man talar under debatten. Han sitter i sin bänk.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Rik Janssen, Nederländerna.

Ladda ner bild (jpeg, 619 KB)
En man vid podiet talar. Jämte honom sitter två kvinnor och en man.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Jean-Philippe Lecouffe, Europols biträdande direktör.

Ladda ner bild (jpeg, 650 KB)
En man lyssnar på debatten i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Reinhold Einwallner, Österrike, och Ľudovít Goga, Slovakien.

Ladda ner bild (jpeg, 651 KB)
En man talar under debatten i Andrakammarsalen. Han sitter i sin bänk.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Jaroslav Bžoch, Tjeckien.

Ladda ner bild (jpeg, 619 KB)
En man följer debatten i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Elias Myrianthous, Cypern.

Ladda ner bild (jpeg, 529 KB)
En kvinna står i talarstolen vid podiet. Hon gör en gest med armen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Petra Bakker, EU-polismästare vid Nederländernas polismyndighet och nationell EMPACT-samordnare.

Ladda ner bild (jpeg, 471 KB)
Flera personer sitter vid podiet i Andrakammarsalen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Panelen vid Tematisk debatt II: Kampen mot människohandel

Ladda ner bild (jpeg, 555 KB)
En kvinna talar från sin bänk i Andrakammarsalen. Jämte henne sitter en man.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Cláudia Santos, Portugal.

Ladda ner bild (jpeg, 419 KB)
En man sitter i sin bänk och lyssnar.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Chrysanthos Savvides, Cypern.

Ladda ner bild (jpeg, 520 KB)
En kvinna och en man sitter vid podiet i Andrakammarsalen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Caterina Chinnici, Europaparlamentet

Ladda ner bild (jpeg, 629 KB)

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Den 26–27 mars träffas den parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning. Kontrollgruppen kallas JPSG och ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Adam Marttinen (SD) är ordförande för riksdagens JPSG-delegation. Hör honom berätta mer.

Kontakt om konferensen