Till innehåll på sidan

Konferens om cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

Miljö- och jordbruksutskottet höll en konferens på temat Cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa. Konferensen hölls digitalt den 20 februari. Här hittar du mer information samt bilder och webb-tv från konferensen.

Datum: 20 februari
Plats: Digital konferens

Ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

Bioekonomi omfattar alla sektorer och tjänster som producerar, använder, bearbetar, distribuerar eller konsumerar biologiska resurser. Det är kärnan i EU:s gröna giv.

Genom att lyfta fram exempel och bästa praxis från olika sektorer och delar av Europa är syftet med konferensen att undersöka läget för EU:s bioekonomiska strategi från 2018. Konferensdeltagarna bjuds in till att utforska exempel på policy- och forskningsframsteg och att delta i diskussionen om nästa steg på regional, nationell och europeisk nivå.

Kontakt om konferensen

Webb-tv: Konferens om cirkulär bioekonomi 20 februari
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • 9.30–10.30  Vilken roll har bioekonomin i genomförandet av den gröna given?
  • 13.30–14.30 Cirkulära affärsmodeller bortom testbädden
  • 15–16 Avslutning – Vilka är nästa steg för att utveckla den cirkulära bioekonomin i Europa?

Minnesanteckningar från konferensen om cirkulär bioekonomi 20 februari (pdf, 201 kB)

 

Konferensen Cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

Den 20 februari håller miljö- och jordbruksutskottet en konferens på temat Cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa. Konferensen hålls digitalt, inom ramen för riksdagens del av de svenska ordförandeskapet. Hör miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohrén (MP) berätta mer.

Konferensen om cirkulär bioekonomi 20 februari

Emma Nohrén står i Riksdagens kammarfoajé och tittar in i kameran.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Konferensen om cirkulär bioekonomi leds av Emma Nohrén (MP), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Ladda ner bild (png, 3 MB)
Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohren (MP) syns på storskärm. Vid podiet i Andrakammarsalen sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohrén (MP) inleder den digitala konferensen om cirkulär bioekonomi.

Ladda ner bild (jpeg, 545 KB)
Landsbygdsminister Peter Kullberg (KD) syns på storskärm. Vid podiet nedanför sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Ladda ner bild (jpeg, 436 KB)
EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP) talar i Andrakammarsalen och syns på storbildsskärm. Vid podiet sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP).

Ladda ner bild (jpeg, 687 KB)
Riksdagsledamot Jytte Guteland (S) talar i Andrakammarsalen och syns på storbildsskärm. Vid podiet sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Riksdagsledamot Jytte Guteland (S).

Ladda ner bild (jpeg, 729 KB)
Tre personer sitter vid ett stort bord och lyssnar på dem som deltar via skärm.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Digital gruppdiskussion.

Ladda ner bild (jpeg, 491 KB)
Två personer sitter vid ett stort bord. De läser i sina papper.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Riksdagsledamot Staffan Eklöf (SD).

Ladda ner bild (jpeg, 515 KB)
En man sitter vid ett stort bord och pratar. Till höger sitter en kvinna.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD).

Ladda ner bild (jpeg, 676 KB)
Tre personer sitter vid ett bord och lyssnar
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Riksdagsledamot Anna-Caren Sätherberg (S).

Ladda ner bild (jpeg, 667 KB)
Fyra personer sitter vid podiet i Andrakammarsalen. Bakom dem syns svenska flaggan och EU-flaggan.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD), ordförande Emma Nohrén (MP), moderator Ingrid Petersson, kanslichef och Magnus Bücher.

Ladda ner bild (jpeg, 596 KB)
En kvinna syns på storskärm i Andrakammarsalen. Nedanför skärmen vid podiet sitter fyra personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Mette Kahlin McVeigh, PA-chef Stora Enso.

Ladda ner bild (jpeg, 1004 KB)
Tolkarnas arbetsbås syns på läktaren i Andrakammarsalen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Simultantolkar i riksdagens Andrakammarsal.

Ladda ner bild (jpeg, 895 KB)
Man syns på storskärm i Andrakammarsalen. Nedanför skärmen vid podiet sitter fyra personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Khaled Soufani, direktör Circular Economy Centre vid Cambridgeuniversitetet.

Ladda ner bild (jpeg, 779 KB)
En kvinna syns på storskärm. En text skymmer undre delen av hennes ansikte. Nedanför skärmen vid podiet sitter fyra personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Joanna Drake, vice generaldirektör kommissionen, generaldirektoratet för forskning och innovation.

Ladda ner bild (jpeg, 762 KB)
En man syns på storskärm i Andrakammarsalen. Nedanför skärmen vid podiet sitter fyra personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Virginijus Sinkevičius, kommissionär miljö- och havsfrågor.

Ladda ner bild (jpeg, 732 KB)
En man syns på storskärm i Andrakammarsalen. Nedanför skärmen vid podiet sitter fyra personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Pekka Pesonen, generalsekreterare Copa-Cogega.

Ladda ner bild (jpeg, 718 KB)
En man syns på storskärm i Andrakammarsalen. Nedanför skärmen sitter fyra personer vid podiet.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Pieter Nachtergaele, EU:s ungdomsambassadör för bioekonomi.

Ladda ner bild (jpeg, 782 KB)