Om konferenserna

Sverige var ordförande i EU:s ministerråd under det första halvåret 2023. Under ordförandeskapet anordnade riksdagen åtta konferenser.

Det är regeringen som har ansvaret för ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Riksdagen har dock ansvar för den parlamentariska delen av Sveriges ordförandeskap, den så kallade parlamentariska dimensionen. Det innebär bland annat att riksdagen anordnade åtta EU-konferenser under våren 2023. Sju av konferenserna ägde rum i riksdagen och en hölls i Bryssel tillsammans med Europaparlamentet.

Mötesplatser för att utveckla den politiska debatten

Parlamentens uppgift under ett EU-ordförandeskap är att skapa mötesplatser där ledamöter från de olika medlemsländerna och Europaparlamentet kan träffas för att diskutera aktuella frågor. Syftet är att utveckla den politiska debatten inom områden som är viktiga ur ett gemensamt europeiskt och parlamentariskt perspektiv.

Deltagarna vid konferenserna är framför allt ledamöter från EU-ländernas parlament och Europaparlamentet som arbetar med de frågor som konferenserna tar upp.

Det finns fasta konferenser som återkommer regelbundet och det brukar hållas enstaka konferenser om aktuella frågor där parlamentet i det land som är ordförande i ministerrådet anordnar konferenser om ämnen som det valt självt. Dessutom kan Europaparlamentets utskott anordna interparlamentariska utskottsmöten i aktuella frågor, dit ledamöter från de nationella parlamentens utskott bjuds in.

Fem fasta konferenser

Fem av de möten som riksdagen anordnat under Sveriges EU-ordförandeskap arrangeras regelbundet varje år som en del av ett fast samarbete mellan EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Våren 2023 anordnade riksdagen följande konferenser:

SESS-konferensen hölls i Bryssel tillsammans med Europaparlamentet medan de övriga mötena hölls i Stockholm.

Interparlamentariskt samarbete i EU på riksdagens webbplats

Tre tematiska konferenser

Riksdagen anordnade dessutom tre EU-konferenser där riksdagen själv bestämt upplägg och tema. Det var riksdagens talmän som tillsammans med gruppledarna för riksdagspartierna bestämde vad dessa tre tematiska konferenser ska handla om, efter förslag från riksdagens utskott. De tre konferenserna var följande:

Konferensen om cirkulär bioekonomi var digital, medan de andra två mötena hölls i Stockholm.

Mellan 45 och 140 parlamentariker deltog vid konferenserna

Antalet ledamöter som deltog vid de olika konferenserna varierade. Till Cosacs ordförandemöte kom cirka 45 ledamöter medan Cosacs plenarmöte och GUSP/GSFP-konferensen kom att samla upp emot 135 ledamöter. Mellan 50 och 75 ledamöter från de olika parlamenten deltog vid varje tematisk konferens. Det totala antalet deltagare vid konferenserna var dock högre eftersom även tjänstemän från de olika parlamentens förvaltningar deltog som stöd till ledamöterna.

Om EU-ordförandeskapet på ministerrådets webbplats