Till innehåll på sidan

Om konferenserna

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd under det första halvåret 2023. Under ordförandeskapet anordnar riksdagen åtta konferenser.

Det är regeringen som har ansvaret för ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Riksdagen har dock ansvar för den parlamentariska delen av Sveriges ordförandeskap, den så kallade parlamentariska dimensionen. Det innebär bland annat att riksdagen kommer att anordna åtta EU-konferenser under våren 2023. Sju av konferenserna äger rum i riksdagen och en hålls i Bryssel tillsammans med Europaparlamentet.

Mötesplatser för att utveckla den politiska debatten

Parlamentens uppgift under ett EU-ordförandeskap är att skapa mötesplatser där ledamöter från de olika medlemsländerna och Europaparlamentet kan träffas för att diskutera aktuella frågor. Syftet är att utveckla den politiska debatten inom områden som är viktiga ur ett gemensamt europeiskt och parlamentariskt perspektiv.

Deltagarna vid konferenserna är framför allt ledamöter från EU-ländernas parlament och Europaparlamentet som arbetar med de frågor som konferenserna tar upp.

Det finns fasta konferenser som återkommer regelbundet och det brukar hållas enstaka konferenser om aktuella frågor där parlamentet i det land som är ordförande i ministerrådet anordnar konferenser om ämnen som det valt självt. Dessutom kan Europaparlamentets utskott anordna interparlamentariska utskottsmöten i aktuella frågor, dit ledamöter från de nationella parlamentens utskott bjuds in.

Fem fasta konferenser

Fem av de möten som riksdagen anordnar under Sveriges EU-ordförandeskap arrangeras regelbundet varje år som en del av ett fast samarbete mellan EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Våren 2023 kommer riksdagen att anordna följande konferenser:

SESS-konferensen hålls i Bryssel tillsammans med Europaparlamentet medan de övriga mötena hålls i Stockholm.

Interparlamentariskt samarbete i EU på riksdagens webbplats

Tre tematiska konferenser

Riksdagen kommer dessutom att anordna tre EU-konferenser där riksdagen själv bestämmer upplägg och tema. Det är riksdagens talmän som tillsammans med gruppledarna för riksdagspartierna har bestämt vad dessa tre tematiska konferenser ska handla om, efter förslag från riksdagens utskott. De tre konferenserna är följande:

Konferensen Gröna given med fokus på cirkulär bioekonomi är digital, medan de andra två mötena hålls i Stockholm.

Mellan 50 och 170 parlamentariker deltar vid konferenserna

Hur många ledamöter som kommer att delta vid de olika konferenserna varierar. Vid Cosacs ordförandemöte väntas upp emot 50 ledamöter medan Cosacs plenarmöte och GUSP/GSFP-konferensen kan komma att samla upp emot 170 ledamöter. Uppåt 120 ledamöter från de olika parlamenten beräknas delta vid varje tematisk konferens. Det totala antalet deltagare vid konferenserna blir dock högre eftersom även tjänstemän från de olika parlamentens förvaltningar deltar som stöd till ledamöterna.

Om EU-ordförandeskapet på ministerrådets webbplats