Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS

Den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen, ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Våren 2023 ägde konferensen rum i Europaparlamentet i Bryssel.

Datum: 27-28 februari
Plats: Bryssel, Belgien
Webb-tv: Följ konferensen via webb-sändning på Europaparlamentets webbplats

Samarbete kring ekonomisk styrning och budgetpolitik

Ett syfte med SESS-konferensen är att främja samarbete mellan parlamenten och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU, särskilt inom den ekonomiska och monetära unionen EMU.

Vid konferensen diskuteras ekonomiska frågor och skattefrågor, liksom vissa andra relaterade frågor som till exempel sysselsättningspolitik.

Konferensen hålls i Bryssel

Våren 2023 äger SESS-konferensen rum i Bryssel inom ramen för Europeiska parlamentsveckan. Ordförandeskapet delas mellan Europaparlamentet och riksdagen. Företrädare för Europaparlamentet leder konferensen tillsammans med ledamöter från riksdagen.

SESS-konferensen hålls två gånger per år och vid konferensen deltar ledamöter från de relevanta utskotten i de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Från riksdagen deltar framför allt ledamöter från riksdagens finansutskott vid SESS-konferenserna. Beroende på vilka frågor som ska tas upp vid ett möte kan dock även ledamöter från andra utskott delta, som exempelvis skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

SESS-konferensens fullständiga namn är interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i Europeiska unionen.

Vid SESS-konferensen diskuteras ekonomiska frågor och skattefrågor, liksom vissa andra relaterade frågor som till exempel sysselsättningspolitik.

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS 27–28 februari

Edward Riedl och Niklas Karlsson i ett rum med träinredning och stora bokhyllor.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Från riksdagen medverkar bland andra Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet.

Ladda ner bild Edward Riedl och Niklas Karlsson i ett rum med träinredning och stora bokhyllor.(jpeg, 1 MB)
En man och en kvinna sitter vid ett podium.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Andreas Norlén, svenska riksdagens talman och Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild En man och en kvinna sitter vid ett podium.(jpeg, 626 KB)
Sju personer sitter bakom ett podium.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Inledande välkomsttal och anföranden.

Ladda ner bild Sju personer sitter bakom ett podium.(jpeg, 574 KB)
En kvinna syns på bild.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild En kvinna syns på bild. (jpeg, 431 KB)
En panel sitter vid ett podium framför åhörare.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Inledande välkomsttal och anföranden.

Ladda ner bild En panel sitter vid ett podium framför åhörare. (jpeg, 1 MB)
En man syns på bild.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Valdis Dombrovskis, handelskommissionär.

Ladda ner bild En man syns på bild. (jpeg, 330 KB)
En gruppbild med åtta personer.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Gruppbild i Europaparlamentet.

Ladda ner bild En gruppbild med åtta personer. (jpeg, 1 MB)
Två män står bredvid varandra.
Foto: Éric Vidal/Europaparlamentet

Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet och Othmar Karas, förste vice talman i Europaparlamentet.

Ladda ner bild Två män står bredvid varandra. (jpeg, 893 KB)
En man och en kvinna signerar en gästbok.
Foto: Daïna Le Lardic/Europaparlamentet

Andreas Norlén, Sveriges riksdags talman och Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild En man och en kvinna signerar en gästbok. (jpeg, 705 KB)
Tre män sitter i sina bänkar. En man pratar och två män lyssnar.
Foto: Érik Vidal/Europaparlamentet

Simone Tagliapietra, tankesmedjan Bruegel, Geoff Barnard, OECD och Stefan Ingves, före detta svensk riksbankschef.

Ladda ner bild Tre män sitter i sina bänkar. En man pratar och två män lyssnar. (jpeg, 666 KB)
Två kvinnor syns i bild. En pratar och en lyssnar.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Evelien Witlox, Europeiska centralbanken och Monique Goyens, Europeiska byrån för konsumentorganisationer.

Ladda ner bild Två kvinnor syns i bild. En pratar och en lyssnar. (jpeg, 802 KB)
En man och en kvinna pratar med varandra.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Irene Tingali, ordförande i utskottet för ekonomi och valutafrågor i Europaparlamentet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet i Sveriges riksdag.

Ladda ner bild En man och en kvinna pratar med varandra. (jpeg, 2 MB)
En man talar. Två kvinnor sitter bredvid och lyssnar.
Foto: Émilie Gomez/Europaparlamentet

Dragoş Pîslaru, ordförande i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Ladda ner bild En man talar. Två kvinnor sitter bredvid och lyssnar.(jpeg, 459 KB)
Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Deltagare under SESS-konferensen.

Ladda ner bild Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar.(jpeg, 884 KB)
En kvinna talar i mikrofon.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Dita Charanzová, vice talman i Europaparlamentet.

Ladda ner bild En kvinna talar i mikrofon. (jpeg, 907 KB)
Tre män och en kvinna pratar med varandra.
Foto: Alexis Haulot/Europaparlamentet

Lars Heikensten, ordförande i det svenska Finanspolitiska rådet och Paolo Gentiloni, EU-kommissionär för ekonomi.

Ladda ner bild Tre män och en kvinna pratar med varandra. (jpeg, 519 KB)

Kontakt om konferensen