Till innehåll på sidan

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS

Den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen, ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Våren 2023 ägde konferensen rum i Europaparlamentet i Bryssel.

Datum: 27-28 februari
Plats: Bryssel, Belgien
Webb-tv: Följ konferensen via webb-sändning på Europaparlamentets webbplats

Samarbete kring ekonomisk styrning och budgetpolitik

Ett syfte med SESS-konferensen är att främja samarbete mellan parlamenten och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU, särskilt inom den ekonomiska och monetära unionen EMU.

Vid konferensen diskuteras ekonomiska frågor och skattefrågor, liksom vissa andra relaterade frågor som till exempel sysselsättningspolitik.

Konferensen hålls i Bryssel

Våren 2023 äger SESS-konferensen rum i Bryssel inom ramen för Europeiska parlamentsveckan. Ordförandeskapet delas mellan Europaparlamentet och riksdagen. Företrädare för Europaparlamentet leder konferensen tillsammans med ledamöter från riksdagen.

SESS-konferensen hålls två gånger per år och vid konferensen deltar ledamöter från de relevanta utskotten i de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Från riksdagen deltar framför allt ledamöter från riksdagens finansutskott vid SESS-konferenserna. Beroende på vilka frågor som ska tas upp vid ett möte kan dock även ledamöter från andra utskott delta, som exempelvis skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

SESS-konferensens fullständiga namn är interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i Europeiska unionen.

Vid SESS-konferensen diskuteras ekonomiska frågor och skattefrågor, liksom vissa andra relaterade frågor som till exempel sysselsättningspolitik.

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS 27–28 februari

Edward Riedl och Niklas Karlsson i ett rum med träinredning och stora bokhyllor.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Från riksdagen medverkar bland andra Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
En man och en kvinna sitter vid ett podium.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Andreas Norlén, svenska riksdagens talman och Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild (jpeg, 626 KB)
Sju personer sitter bakom ett podium.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Inledande välkomsttal och anföranden.

Ladda ner bild (jpeg, 574 KB)
En kvinna syns på bild.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild (jpeg, 431 KB)
En panel sitter vid ett podium framför åhörare.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Inledande välkomsttal och anföranden.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
En man syns på bild.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Valdis Dombrovskis, handelskommissionär.

Ladda ner bild (jpeg, 330 KB)
En gruppbild med åtta personer.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Gruppbild i Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 1 MB)
Två män står bredvid varandra.
Foto: Éric Vidal/Europaparlamentet

Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet och Othmar Karas, förste vice talman i Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 893 KB)
En man och en kvinna signerar en gästbok.
Foto: Daïna Le Lardic/Europaparlamentet

Andreas Norlén, Sveriges riksdags talman och Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.

Ladda ner bild (jpeg, 705 KB)
Tre män sitter i sina bänkar. En man pratar och två män lyssnar.
Foto: Érik Vidal/Europaparlamentet

Simone Tagliapietra, tankesmedjan Bruegel, Geoff Barnard, OECD och Stefan Ingves, före detta svensk riksbankschef.

Ladda ner bild (jpeg, 666 KB)
Två kvinnor syns i bild. En pratar och en lyssnar.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Evelien Witlox, Europeiska centralbanken och Monique Goyens, Europeiska byrån för konsumentorganisationer.

Ladda ner bild (jpeg, 802 KB)
En man och en kvinna pratar med varandra.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Irene Tingali, ordförande i utskottet för ekonomi och valutafrågor i Europaparlamentet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet i Sveriges riksdag.

Ladda ner bild (jpeg, 2 MB)
En man talar. Två kvinnor sitter bredvid och lyssnar.
Foto: Émilie Gomez/Europaparlamentet

Dragoş Pîslaru, ordförande i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Ladda ner bild (jpeg, 459 KB)
Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar.
Foto: Émelie Gomez/Europaparlamentet

Deltagare under SESS-konferensen.

Ladda ner bild (jpeg, 884 KB)
En kvinna talar i mikrofon.
Foto: Alain Rolland/Europaparlamentet

Dita Charanzová, vice talman i Europaparlamentet.

Ladda ner bild (jpeg, 907 KB)
Tre män och en kvinna pratar med varandra.
Foto: Alexis Haulot/Europaparlamentet

Lars Heikensten, ordförande i det svenska Finanspolitiska rådet och Paolo Gentiloni, EU-kommissionär för ekonomi.

Ladda ner bild (jpeg, 519 KB)

Kontakt om konferensen