Pressackreditering

Journalister och fotografer måste ansöka om och beviljas riksdagens pressackreditering för att få arbeta på egen hand i riksdagen. Pressackreditering kan beviljas den som i huvudsak har journalistiska arbetsuppgifter för massmedieföretags räkning, som anställd eller frilans. I huvudsak innebär det att arbetsuppgifterna sammantaget ska motsvara minst en halvtid den period som ansökan gäller.

Riksdagens pressackreditering ger rätt till tillträde i riksdagens lokaler på vardagar under ordinarie arbetstid (klockan 8-16.30) och under andra tider i anslutning till kammar- eller utskottssammanträde, presskonferens eller partimöte.

Mer information