Till innehåll på sidan

Pressackreditering

Journalister och fotografer måste ansöka om och beviljas riksdagens pressackreditering för att få arbeta på egen hand i riksdagen. Pressackreditering kan beviljas den som i huvudsak har journalistiska arbetsuppgifter för massmedieföretags räkning, som anställd eller frilans. I huvudsak innebär att arbetsuppgifterna sammantaget ska motsvara minst en halvtid den period som ansökan gäller.

Riksdagens pressackreditering ger rätt till tillträde i riksdagens lokaler på vardagar under ordinarie arbetstid (klockan 8-16.30) och under andra tider i anslutning till kammar- eller utskottssammanträde, presskonferens eller partimöte.

Ansök om riksdagens pressackreditering

Fyll i blanketten nedan för att ansöka om riksdagens pressackreditering vid konferenser i riksdagen under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Ansök i god tid, gärna minst två veckor före det första datumet som du önskar pressackreditering till.

Ansökan om ackreditering till riksdagen (pdf, 169 kB)

Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med eventuella bilagor till press-eu2023@riksdagen.se

Personuppgifter samlas in i syfte att hantera ansökningar om pressackrediteringar.

Om webbplatsen och behandlingen av personuppgifter

Om du beviljas riksdagens pressackreditering

Riksdagsförvaltningen handlägger ansökningar om pressackreditering så snabbt som möjligt utifrån gällande regelverk.

Om din ansökan kan beviljas får du ett beslut via e-post med information om bland annat hur du får ditt passerkort och om regler som gäller i riksdagens lokaler. Passerkortet ska alltid bäras synligt i lokalerna.

Om din ansökan inte kan beviljas kommer Riksdagsförvaltningen kontakta dig och ge dig möjlighet att komplettera ansökan.

Kontakt

Vid frågor om pressackreditering, ring telefon +46 8 786 59 30, tonval 2. Måndag–torsdag klockan 8–16.30, fredag klockan 8–15.