Till innehåll på sidan

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 26 januari 2023 | Den 29–30 januari anordnar riksdagen Cosac ordförandemöte. Under konferensen träffas ordförande för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

Hans Wallmark står i kammarfoajen.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Cosac ordförandemöte leds av Hans Wallmark (M), EU-nämndens ordförande.

Cosac ordförandemöte hålls inom ramen för den så kallade parlamentariska dimensionen, riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Den är en av de återkommande konferenser som anordnas varje halvår av ordförandelandets parlament.

Ordförandeskapsprioriteringar och organiserad brottslighet 

På dagordningen finns bland annat det svenska ordförandeskapets prioriteringar i EU:s ministerråd och vad EU gemensamt kan göra i bekämpandet av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Mötet kommer att ledas av Hans Wallmark (M) som är ordförande i EU-nämnden.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från konferensen går att följa direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv den 30 januari. Sändningen startar klockan 09.00.

Webb-tv

Mer information

Kontaktperson för media