Tillgänglighet på webbplatsen

Denna webbplats ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskrivs hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I arbetet med tillgänglighet på riksdagen.se utgår vi från följande lagar och riktlinjer:

Förbättringar görs fortlöpande

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men Riksdagsförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen.

De områden som har störst problem när det gäller tillgänglighet är dokument och video från konferenserna.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från riksdagen.se som inte är tillgängligt för dig.

Kontakt

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se
Telefon: 020–349 000

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga

Det finns ett antal pdf-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel.

För dig med nedsatt hörsel eller utan hörsel

Video från konferenser och möten på andra språk än svenska kan sakna beskrivande text. Den beskrivande text som finns som stöd till video kan ibland vara begränsad, det gäller både svenska och andra språk.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vi har också låtit utomstående experter granska webbplatsen. Vi gör kontinuerliga självskattningar med interna testningar av riksdagen.se kring pedagogik, teknik och innehåll. Vi frågar också experterna när vi är osäkra på något.

Senaste bedömningen gjordes i november 2022.