Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd - Den parlamentariska dimensionen

Sverige var ordförande i EU:s ministerråd våren 2023

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet, eller Europeiska unionens råd som det formellt heter. Sverige var ordförande under första halvåret år 2023.

Riksdagen anordnade åtta konferenser och möten under perioden, där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltog och diskuterade olika frågor. De nationella parlamentens del av arrangemangen under EU-ordförandeskapet brukar kallas den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Så fungerar EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Se filmen om vad regeringen och riksdagen gjorde under ordförandeskapet och hur riksdagen arbetar med EU-frågor.

En person står i talarstolen i Andrakammarsalen.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Riksdagen bjöd in till interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa

Publicerad: 27 juni

När riksdagen bjöd in till en interparlamentarisk konferens om demokratin i Europa diskuterades det hur parlamentariker kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer.