Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd våren 2023

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet, eller Europeiska unionens råd som det formellt heter. Sverige är ordförande under första halvåret år 2023.

Riksdagen anordnar åtta konferenser och möten under perioden, där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor.

De nationella parlamentens del av arrangemangen under EU-ordförandeskapet brukar kallas den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Talman Andreas Norlén hälsar välkommen till riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU. Film: Riksdagsförvaltningen

Cosac ordförandemöte 29–30 januari

Cosac är namnet på konferensen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens EU-organ, som i Sverige är EU-nämnden. Ett möte för ordförandena för dessa EU-organ och företrädare för Europaparlamentet hölls i riksdagens andrakammarsal den 29–30 januari.

Webb-tv: Cosac ordförandemöte 30 januari

 

Hans Wallmark står i kammarfoajen.

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 26 januari

Den 29–30 januari anordnar riksdagen Cosac ordförandemöte. Under konferensen träffas ordförande för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor. Mötet leds av Hans Wallmark (M), EU-nämndens ordförande.

Organiserad brottslighet på dagordningen när riksdagen står värd för Cosac ordförandemöte