Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd våren 2023

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet, eller Europeiska unionens råd som det formellt heter. Sverige är ordförande under första halvåret år 2023.

Riksdagen anordnar åtta konferenser och möten under perioden, där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor.

De nationella parlamentens del av arrangemangen under EU-ordförandeskapet brukar kallas den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Se filmen om vad regeringen och riksdagen gör under ordförandeskapet och hur riksdagen arbetar med EU-frågor.

26–27 mars: Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning, kallas JPSG-Europol. Kontrollgruppen ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol hålls den 26–27 mars i riksdagens andrakammarsal.

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Den 26–27 mars träffas den parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning. Kontrollgruppen kallas JPSG och ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Adam Marttinen (SD) är ordförande för riksdagens JPSG-delegation. Hör honom berätta mer.

Webb-tv 27 mars: Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol - Del 1
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

8.30–8.45 Antagande av dagordning och öppningsanföranden

  • Adam Marttinen, medordförande för JPSG och ordförande för riksdagens JPSG-delegation
  • Juan Fernando López Aguilar, medordförande för JPSG och ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

8.45–9.30 Anförande av Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor

9.30–11 Europols verksamhet oktober 2022–mars 2023

  • Catherine de Bolle, Europols verkställande direktör
  • Jérôme Bonet, ordförande för Europols styrelse

11.30–12.15 Rapport från Europeiska datatillsynsmannen Wojciech Wiewiórowskie

Webb-tv 27 mars: Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol - Del 2
(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

13.45–14 Det svenska ordförandeskapets prioriteringar på området inre säkerhet

Gunnar Strömmer, justitieminister, Sverige

14–15.15 Tematisk debatt I: Europols operativa stöd till medlemsstaterna – med särskilt fokus på konceptet ”High Value Targets”/operativa aktionsgrupper (HVT/OTF)

  • Linda Staaf, polismästare  Polismyndigheten, Sverige
  • Johan Sone, kommissarie, Polismyndigheten, Sverige
  • Jean-Philippe Lecouffe, Europols biträdande direktör

15.30–16.45 Tematisk debatt II: Kampen mot människohandel

  • Diane Schmitt, EU:s antitraffickingsamordnare
  • Jean-Philippe Lecouffe, Europols biträdande direktör
  • Petra Bakker, EU-polismästare vid Nederländernas polismyndighet, nationell EMPACT-samordnare, ansvarig för EMPACT-inriktningen gällande människohandel

16.45–17.00 Avslutande kommentarer av JPSG:s medordförande

Adam Marttinen i trapphallen i Östra riksdagshuset

Europeiskt polissamarbete och människohandel på dagordningen när riksdagen står värd för ett möte i den parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Publicerad 23 mars

Den 26–27 mars anordnar riksdagen det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen (JPSG) för Europol. Under mötet träffas ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera Europols arbete, polissamarbete i EU och kampen mot organiserad brottslighet.

Europeiskt polissamarbete och människohandel på dagordningen när riksdagen står värd för ett möte i den parlamentariska kontrollgruppen för Europol