Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd - Den parlamentariska dimensionen

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd våren 2023

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet, eller Europeiska unionens råd som det formellt heter. Sverige är ordförande under första halvåret år 2023.

Riksdagen anordnar åtta konferenser och möten under perioden, där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor.

De nationella parlamentens del av arrangemangen under EU-ordförandeskapet brukar kallas den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Se filmen om vad regeringen och riksdagen gör under ordförandeskapet och hur riksdagen arbetar med EU-frågor.

18–19 juni: Konferens om demokratin i Europa

Konstitutionsutskottet står värd för en konferens på temat Demokratin i Europa.

Det övergripande temat är frågan om hur parlamentarikerna kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer. 

Konferensen hålls i riksdagens andrakammarsal den 18–19 juni

Konferens om demokratin i Europa

Webb-tv 15 maj: Cosacs plenarmöte - del 1

(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • Öppnande
  • Session 1 – Det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd
  • Session 2 – Inre marknaden 30 år

Utkast till program för Cosacs LXIX plenarmöte (pdf, 290 kB)

Webb-tv 15 maj: Cosacs plenarmöte - del 2

(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • Fortsättning på session 2 – Inre marknaden 30 år

Webb-tv 16 maj: Cosacs plenarmöte - del 1

(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • Session 3 – Mot en grön omställning

Webb-tv 16 maj: Cosacs plenarmöte - del 2

(På mobil fungerar filmen bäst med telefonen i liggande läge.)

  • Session 4 – Ukraina
  • Avslutning

Varje halvår håller Cosac ett plenarmöte. Varje nationellt parlament och Europaparlamentet deltar med upp till sex ledamöter vid plenarmötet. EU-nämndens ordförande är värd för plenarmötet i riksdagens lokaler.

En kvinna och två män står upp i kammaren. De tittar in i kameran.

Situationen i Ukraina – en av flera frågor som diskuterades vid Cosacs plenarmöte

Den 14–16 maj anordnade riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffades ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.