Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Press

Här finns praktisk information för journalister och fotografer som vill arbeta på plats i riksdagen.

Illustration av en presskonferens
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering.  

Pressackreditering

Inpassering

Journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering går in via entrén till Riksgatan 1 i Västra riksdagshuset och passerar där en säkerhetskontroll.

Lokaler för media

I Västra riksdagshuset på plan 5 finns kammarfoajén där konferensdeltagarna passerar vid konferenser i plenisalen. Där finns även riksdagens presscenter som används för pressträffar och snabba intervjuer.

I Västra riksdagshuset på plan 7 finns pressfoajén med utgång till plenisalens pressläktare. Därifrån nås även fotoplatser i plenisalen. Där finns även lånearbetsplatser för media, pentry, tv och läsfåtöljer. Där kan journalister också hämta personlig gästinloggning till riksdagens gästnätverk.

Fotoregler

Fotografering för nyhetsproduktion är tillåten vid konferenser som är öppna för media.

Utanför sammanträdeslokalerna får fotografering ske om det inte hindrar in- och utpasseringen eller blockerar utrymningsvägar. Fotografering är även tillåten i lokaler där pressackrediterade har självständig rätt till tillträde. Fotografering är inte tillåten i till exempel kaféet eller restaurangerna, och inte heller i arbetsrum utan tillåtelse av rumsinnehavaren. Det är inte tillåtet att fotografera för spelfilm, reklamfilm eller annat.

Tillträdesregler, se Pressackreditering

Webb-tv

Konferenserna går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

För mer information

Riksdagsförvaltningens presstjänst, telefon +46 8 786 62 00.