Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Press

Här finns praktisk information för journalister och fotografer som på plats i riksdagen vill bevaka de konferenser som riksdagen ordnar under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Konferenserna går även att följa via riksdagens webb-tv.

Illustration av en presskonferens

Journalister och fotografer som vill delta på plats behöver ansöka om och beviljas riksdagens pressackreditering. Journalister och fotografer som har riksdagens pressackreditering kan delta följande datum:

  • 30 januari 2023: Cosacs ordförandemöte
  • 2–3 mars 2023: GUSP/GSFP-konferensen
  • 27 mars 2023: JPSG-Europol
  • 24 april 2023: Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning
  • 15–16 maj 2023: Cosacs plenarmöte. Ordförandemötet klockan 16.30 är inte öppet för media.
  • 19 juni 2023: Demokratin i Europa

Information och ansökningsblankett:
Pressackreditering

Mer information om konferenserna:
Konferenser

Inpassering

Journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering går in via entrén till Riksgatan 1 i Västra riksdagshuset och passerar där en säkerhetskontroll.

Lokaler för media

I Västra riksdagshuset på plan 5 finns kammarfoajén där konferensdeltagarna passerar vid konferenser i plenisalen. Där finns även riksdagens presscenter som används för pressträffar och snabba intervjuer.

I Västra riksdagshuset på plan 7 finns pressfoajén med utgång till plenisalens pressläktare. Därifrån nås även fotoplatser i plenisalen. Där finns även lånearbetsplatser för media, pentry, tv och läsfåtöljer. Där kan journalister också hämta personlig gästinloggning till riksdagens gästnätverk.

Fotoregler

Fotografering för nyhetsproduktion är tillåten vid konferenser som är öppna för media.

Utanför sammanträdeslokalerna får fotografering ske om det inte hindrar in- och utpasseringen eller blockerar utrymningsvägar. Fotografering är även tillåten i lokaler där pressackrediterade har självständig rätt till tillträde. Fotografering är inte tillåten i till exempel kaféet eller restaurangerna, och inte heller i arbetsrum utan tillåtelse av rumsinnehavaren. Det är inte tillåtet att fotografera för spelfilm, reklamfilm eller annat.

Tillträdesregler, se Pressackreditering

Webb-tv

Konferenserna går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

För mer information

Riksdagsförvaltningens presstjänst, telefon +46 8 786 62 00.