Riksdagen stod värd för Cosac ordförandemöte

Publicerad 8 februari 2023 | När riksdagen bjöd in till Cosac ordförandemöte diskuterades frågor som bekämpandet av den gränsöverskridande brottsligheten och de svenska ordförandeskapsprioriteringarna. Deltog gjorde ungefär 60 ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet.

Talmannen talar i Andrakammarsalen. Han syns på storskärm.
Foto: Anders Löwdin/Sveriges Riksdag

Talman Andreas Norlén hälsar delegaterna välkomna till Cosac ordförandemöte den 30 januari.

Den 29–30 januari anordnade riksdagen Cosac ordförandemöte. Det var en av de konferenser som hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Bekämpandet av organiserad brottslighet i fokus

På dagordningen för konferensen stod det svenska ordförandeskapets prioriteringar i EU:s ministerråd vilka presenterades av Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall. Vid konferensen diskuterades även vad EU gemensamt kan göra i bekämpandet av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Bland de inbjudna talarna fanns Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor och representanter från ECPAT och polisen.

Mötet präglades av det pågående kriget

Riksdagens EU-nämnd  stod värd för konferensen. Konferensen leddes av Hans Wallmark (M) som är ordförande i EU-nämnden och Matilda Ernkrans (S), vice ordförande i EU-nämnden.

– Med mötet i Stockholm manifesterades EU:s parlamentariska dimension. Det valda temat om kampen mot organiserad brottslighet var uppskattat och sågs som svar på medborgarnas oro. Men självfallet präglades vår sammankomst också oerhört mycket av medvetenhet om Rysslands pågående krig mot Ukraina, säger Hans Wallmark.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Delar av konferensen sändes via riksdagens webb-tv den och går även att se i efterhand.

Webb-tv: Cosac ordförandemöte

Mer information

Kontaktperson för media