Riksdagens talman hälsar välkommen

Publicerad 10 januari 2023 | Talman Andreas Norlén hälsar välkommen: Den 1 januari 2023 tar Sveriges riksdag över ordförandeskapet för den parlamentariska dimensionen av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Sedan det förra svenska EU-ordförandeskapet har de nationella parlamentens roll i EU:s beslutsprocess stärkts och det interparlamentariska samarbetet har fördjupats.

Talman Andreas Norlén med Riksdagshuset i bakgrunden.
Foto: Riksdagsförvaltningen

EU är byggt på värdena respekt för människans värdighet, mänskliga rättigheter, frihet, rättsstatsprincipen och demokrati, och främjar fred och europeiska värderingar. Nationella parlament är grunden för varje demokrati och det är vår plikt som nationella parlament i EU att stå upp för våra värderingar och säkerställa en välfungerande union.

För att uttrycka det mer poetiskt: Den svenska nobelpristagaren Harry Martinson säger i sin episka dikt Aniara:

Det finnes skydd mot nästan allt som är

mot eld och skador genom storm och köld

ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.

Men det finns inget skydd mot människan.

Nej, det finns inget skydd mot oss själva om vi inte står upp – varje parlament och varje ledamot – och bildar en sköld av ljus för att försvara mänskligheten och demokratin.

Riksdagen firade för övrigt 2018-2022 hundra år av svensk demokrati. Det var åren 1918-1922 som flera riksdagsbeslut ledde till det demokratiska genombrottet med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. I andra medlemsstater har vägen till demokrati sett annorlunda ut. I alla medlemsstater är demokratin värd att försvara.

Vi ser väldigt mycket fram emot att organisera dynamiska interparlamentariska konferenser och att välkomna parlamentsledamöter från hela unionen till vårt vackra riksdagshus. Riksdagshuset invigdes 1905 på en liten ö mitt i Stockholm där det tidigare funnits både kloster och hovstall. Vissa konferenser kommer att äga rum i själva plenisalen som togs i bruk 1983, medan andra äger rum i andrakammarsalen, som tillsammans med förstakammarsalen användes tills enkammarriksdagen infördes 1971.

Ni är alla hjärtligt välkomna till Stockholm i vinter och vår.