Till innehåll på sidan

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen stod värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Publicerad 24 februari | Den 20 februari anordnade riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen möttes parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohren (MP) syns på storskärm. Vid podiet i Andrakammarsalen sitter tre personer.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohrén (MP) inleder den digitala konferensen om cirkulär bioekonomi.

Konferensen om cirkulär bioekonomi hölls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Utmaningar och lösningar på vägen mot cirkulär bioekonomi

På dagordningen fanns bland annat frågan om vilken roll cirkulär bioekonomi spelar för förverkligandet av den europeiska gröna given och vad som behövs för att cirkulära affärsmodeller lättare ska utvecklas. På mötet diskuterades även nästa steg för att förverkliga EU:s bioekonomistrategi från 2018.

Konferensen leddes av Emma Nohrén (MP) som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

– Det har varit väldigt inspirerande att ta del av vad talarna och ledamöterna har berättat om under de olika passen. Jag hoppas att konferensen väckt nya tankar om hur vi som beslutsfattare kan bidra till omställningen för framtiden måste vara klimatneutral, bidra till resilienta ekosystem och vara inom de planetära gränserna, avslutade utskottets ordförande Emma Nohrén med att konstatera.

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Konferensen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Konferens om cirkulär bioekonomi

Mer information

Kontaktperson för media

  • Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, e-post: nina.liljeqvist@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00