Till innehåll på sidan

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Publicerad 2 mars | Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Vid tre parallella sessioner diskuterades aktuella ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. Under konferensens andra dag diskuterades förslaget till nytt ekonomisk-politiskt ramverk liksom skattemässiga utmaningar av ökat distansarbete. SESS-konferensen är en av de konferenser som hålls inom ramen för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Debatt om EU:s ekonomiska utmaningar och framtida styrning

Parlamentariker från ett 30-tal länder och ledamöter från Europaparlamentet deltog i konferensen för att diskutera aktuella ekonomiska utmaningar och inriktningen på EU:s ekonomiska styrning. Från riksdagen deltog talmannen och ett tiotal ledamöter på plats i Bryssel, och konferensen samlade totalt omkring 250 deltagare.

I konferensens inledande högnivådel deltog Europaparlamentets talman Roberta Metsola, riksdagens talman Andreas Norlén, EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis och, genom ett videomeddelande, OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann. Samtliga högnivådeltagare tog i sina inledningsanföranden fasta på det faktum att konferensen ägde rum nästan exakt ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, vars långtgående konsekvenser främst har drabbat det ukrainska folket men i hög grad också EU och dess medborgare.

– SESS-konferensen gav tillfälle till diskussioner och samtal kring de gemensamma utmaningar vår tid ställer oss alla inför i respektive parlament. Inte minst utgör säkerhetsfrågorna men också demokratiska utmaningar viktiga ämnen, säger talman Andreas Norlén.

Under den första dagen fördes diskussioner vid tre parallella interparlamentariska utskottsmöten om bl.a. effekter av minskad kontantanvändning i samhället, policyåtgärder i tider av hög inflation och fortsatt ekonomiskt stöd till Ukraina. Edward Riedl (M) ordförande i finansutskottet och Niklas Karlsson (S), ordförande i skatteutskottet, fungerade som mötesordföranden för olika sessioner. Bland de medverkande fanns även tidigare riksbankschef Stefan Ingves.

Under den andra dagen hölls två plenarsessioner. Vid den första sessionen diskuterades inriktningen av EU:s ekonomiska styrning med utgångspunkt i den pågående översynen av EU:s ekonomiska ramverk. Kommissionens förslag till ny reforminriktning presenterades i november och är för närvarande föremål för intensiva diskussioner. Sessionen leddes av Edward Riedl (M) tillsammans med Europaparlamentets vice talman, Othmar Karas. Bland de medverkande fanns också Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet och tidigare riksbankschef, samt ekonomikommissionär Paolo Gentiloni.

– Det är verkligen värdefullt att få möjlighet att ha en bred diskussion mellan parlamentariker från hela EU om de ekonomiska utmaningar som i så hög grad är gemensamma för oss alla, säger Edward Riedl, ordförande i riksdagens finansutskott.

Den andra plenarsessionen fokuserade på skattemässiga utmaningar av ökat distansarbete och när arbete och boende växlar mellan olika länder. Denna session leddes av Niklas Karlsson (S) tillsammans med Dita Charanzová, även hon vice talman i Europaparlamentet. Pandemin har ytterligare förstärkt en trend där allt fler människor arbetar i andra länder än där de bor. Detta medför en rad utmaningar, inte minst avseende beskattning, som kräver stärkt samordning inom EU och globalt. Bland talarna fanns bland annat experter från OECD och kommissionen.

– Som ordförande i skatteutskottet var det särskilt intressant att få diskutera de skattemässiga utmaningarna av att allt fler arbetar och bor i olika länder, en utveckling som förstärkts genom pandemin, säger Niklas Karlsson. 

Riksdagens anordnar åtta konferenser under EU-ordförandeskapet

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd under perioden januari–juni 2023. Inom ramen för den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet anordnar riksdagen under samma period åtta konferenser och möten, där ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltar och diskuterar olika frågor. Konferenserna är en del av det löpande samarbetet mellan parlamenten, det så kallade interparlamentariska samarbetet i EU.

Webb-tv

Sändningar från konferensen kan ses i efterhand på Europaparlamentets webbplats.

Europaparlamentets webbplats

Mer information

Kontaktperson för media

  • Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, tel: 070-381 00 80, e-post: ann-charlott.tunved@riksdagen.se
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00